Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2008- III kadencja Rady

Uchwały Rady - Luty 2008


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XIV/87/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 00:00:00
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2008 r.

Nr XIV/88/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 16:54:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/178/2005 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27.04.2005 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych Powiatu Oleśnickiego, które utworzą rachunek dochodów własnych.

Nr XIV/89/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 20:55:00
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2008.

Nr XIV/90/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 16:26:00
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2008.

Nr XIV/91/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 15:23:00
w sprawie stwierdzenia nabycia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Starostę Powiatu Oleśnickiego.

Nr XIV/92/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 20:47:00
w sprawie nadania imienia ks. Jana Twardowskiego II Liceum Ogólnokształcącemu w Oleśnicy.

Nr XIV/93/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 18:46:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/243/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 06.02.2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Oleśnicki dotacji niepublicznym szkołom i placówkom.

Nr XIV/94/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 16:03:00
w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleśnickiego”.

Nr XIV/95/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 18:25:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/208/2005 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 29.08.2005 r. w sprawie ustalenia zadań finansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nr XIV/96/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 15:33:00
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

Nr XIV/97/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 16:40:00
w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim w przedmiocie przyjęcia zadań publicznych w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Nr XIV/98/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 15:47:00
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicami Krzywoustego i Sudoła w Oleśnicy.

Nr XIV/99/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 15:31:00
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2008.

Nr XIV/100/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 15:45:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/264/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24.04.2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego do tabeli zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie.

Nr XIV/101/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 lutego 2008 r.Dodany: 2008-02-25 20:45:00
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia do tabeli zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-09-27 21:21:32
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-01 10:12:02
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3537