Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2009- III kadencja Rady

Uchwały Rady - Grudzień 2009


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Informacja o stanie mienia za 2009 rok.Dodany: 2009-12-22 17:33:00

Nr XXXV/206/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2009 r.Dodany: 2009-12-22 17:33:00
Uchwała Budżetowa na 2010 rok.

Nr XXXV/207/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2009 r.Dodany: 2009-12-22 17:33:00
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 r.

Nr XXXV/208/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2009 r.Dodany: 2009-12-22 17:33:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr XXXV/209/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2009 r.Dodany: 2009-12-22 17:33:00
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 r.

Nr XXXV/210/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2009 r.Dodany: 2009-12-22 17:33:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/155/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2009.

Nr XXXV/211/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2009 r.Dodany: 2009-12-22 17:33:00
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2010.

Nr XXXV/212/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2009 r.Dodany: 2009-12-22 17:33:00
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2010.

Nr XXXV/213/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2009 r.Dodany: 2009-12-22 17:33:00
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Oleśnickiego.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-16 15:06:46
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 13:19:39
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3333