Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2009- III kadencja Rady

Uchwały Rady - Kwiecień 2009


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XXVII/173/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.Dodany: 2009-04-28 18:57:00
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Oleśnickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2008 r.

Nr XXVII/174/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.Dodany: 2009-04-28 18:57:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr XXVII/175/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.Dodany: 2009-04-28 18:57:00
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-16 13:55:02
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 13:19:33
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3597