Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2011- IV kadencja Rady

Uchwały Rady - Listopad 2011

Strona główna - Katalog Uchwał Rady rok 2011


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XI/76/2011 Rady Powiatu Olesnickiego z dnia 28 listopada 2011 r.Dodany: 2011-11-28 15:13:00
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego.

Nr XI/77/2011 Rady Powiatu Olesnickiego z dnia 28 listopada 2011 r.Dodany: 2011-11-28 15:13:00
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2011 rok.

Nr XI/78/2011 Rady Powiatu Olesnickiego z dnia 28 listopada 2011 r.Dodany: 2011-11-28 15:13:00
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na 2012 r.

Nr XI/79/2011 Rady Powiatu Olesnickiego z dnia 28 listopada 2011 r.Dodany: 2011-11-28 15:13:00
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2012 – 2015”.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-14 13:37:10
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-08 19:14:29
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3361