Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2012- IV kadencja Rady

Uchwały Rady - Grudzień 2012

Strona główna - Katalog Uchwał Rady rok 2012


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XXII/154/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2012 r.Dodany: 2012-12-17 15:32:00
w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego.

Nr XXII/155/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2012 r.Dodany: 2012-12-17 15:32:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2012 - 2030.

Nr XXII/156/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2012 r.Dodany: 2012-12-17 15:32:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2012 r.

Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2012 r.Dodany: 2012-12-17 15:32:00
w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 15.01.1999 r. w sprawie diet radnych.

Nr XXII/158/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2012 r.Dodany: 2012-12-17 15:32:00
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2013 - 2030.

Nr XXII/159/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2012 r.Dodany: 2012-12-17 15:32:00
Uchwała Budżetowa na rok 2013.

Nr XXII/160/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2012 r.Dodany: 2012-12-17 15:32:00
w sprawie utworzenia przez Powiat Oleśnicki Spółki LOTNISKO OLEŚNICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nr XXII/161/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2012 r.Dodany: 2012-12-17 15:32:00
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31.08.2010 r. w sprawie Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Nr XXII/162/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2012 r.Dodany: 2012-12-17 15:32:00
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Nr XXII/163/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2012 r.Dodany: 2012-12-17 15:32:00
w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19.12.2011 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2012.

Nr XXII/164/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 grudnia 2012 r.Dodany: 2012-12-17 15:32:00
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2013.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-14 12:25:56
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-08 14:15:18
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2771