Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2012- IV kadencja Rady

Uchwały Rady - Marzec 2012

Strona główna - Katalog Uchwał Rady rok 2012


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XIV/97/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2012 r.Dodany: 2012-03-26 17:00:00
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umorzenia w całości, części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Nr XIV/98/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2012 r.Dodany: 2012-03-26 17:00:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2012 r.

Nr XIV/99/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2012 r.Dodany: 2012-03-26 17:00:00
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Oleśnickiego.

Nr XIV/100/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 marca 2012 r.Dodany: 2012-03-26 17:00:00
w sprawie powierzenia wykonywania pracy na stanowisku Skarbnika Powiatu Oleśnickiego.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-09-27 21:04:10
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-08 14:15:05
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3465