Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2012- IV kadencja Rady

Uchwały Rady - Czerwiec 2012

Strona główna - Katalog Uchwał Rady rok 2012


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XVII/116/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2012 r.Dodany: 2012-06-25 17:39:00
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

Nr XVII/117/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2012 r.Dodany: 2012-06-25 17:39:00
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.

Nr XVII/118/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2012 r.Dodany: 2012-06-25 17:39:00
w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego.

Nr XVII/119/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2012 r.Dodany: 2012-06-25 17:39:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2012 - 2030.

Nr XVII/120/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2012 r.Dodany: 2012-06-25 17:39:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2012 r.

Nr XVII/121/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2012 r.Dodany: 2012-06-25 17:39:00
w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nr XVII/122/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2012 r.Dodany: 2012-06-25 17:39:00
w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego nr 5 w Oleśnicy.

Nr XVII/123/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2012 r.Dodany: 2012-06-25 17:39:00
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy.

Nr XVII/124/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2012 r.Dodany: 2012-06-25 17:39:00
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Nr XVII/125/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2012 r.Dodany: 2012-06-25 17:39:00
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Nr XVII/126/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2012 r.Dodany: 2012-06-25 17:39:00
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Miłowicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowej ambonie zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Miłowicach.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-14 09:17:38
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-08 14:15:14
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3544