Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2013- IV kadencja Rady

Uchwały Rady - Marzec 2013

Strona główna - Katalog Uchwał Rady rok 2013


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XXIV/177/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 marca 2013 r.Dodany: 2013-03-26 15:35:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2013 r.

Nr XXIV/178/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 marca 2013 r.Dodany: 2013-03-26 17:57:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2013-2030.

Nr XXIV/179/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 marca 2013 r.Dodany: 2013-03-26 18:27:00
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Nr XXIV/180/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 marca 2013 r.Dodany: 2013-03-26 17:42:00
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2013.

Nr XXIV/181/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 marca 2013 r.Dodany: 2013-03-26 18:08:00
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2013.

Nr XXIV/182/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 marca 2013 r.Dodany: 2013-03-26 17:37:00
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Oleśnickiego.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-12-03 14:45:03
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-06 11:48:23
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3217