Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2013- IV kadencja Rady

Uchwały Rady - Maj 2013

Strona główna - Katalog Uchwał Rady rok 2013


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XXVI/186/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 r.Dodany: 2013-05-31 15:29:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2013 r.

Nr XXVI/187/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 r.Dodany: 2013-05-31 18:43:00
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim na dofinansowanie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim.

Nr XXVI/188/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 r.Dodany: 2013-05-31 18:19:00
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Bierutowie na rzecz Miasta i Gminy Bierutów.

Nr XXVI/189/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 r.Dodany: 2013-05-31 19:53:00
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2013.

Nr XXVI/190/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 r.Dodany: 2013-05-31 16:35:00
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Nr XXVI/191/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 r.Dodany: 2013-05-31 15:54:00
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-12-03 14:54:03
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-06 11:49:02
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3542