Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2013- IV kadencja Rady

Uchwały Rady - październik 2013


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 października 2013 r.Dodany: 2013-11-05 13:45:18
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2013 r.

Uchwała nr XXX/211/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 października 2013 r.Dodany: 2013-11-05 13:45:57
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie na rzecz Gminy Oleśnica.

Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 października 2013 r.Dodany: 2013-11-05 13:46:23
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Uchwała nr XXX/213/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 października 2013 r.Dodany: 2013-11-05 13:46:56
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy baszcie - obecnie dzwonnicy przykościelnej, kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie.

Uchwała nr XXX/214/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 października 2013 r.Dodany: 2013-11-05 13:47:22
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 października 2013 r.Dodany: 2013-11-05 13:47:53
w sprawie konsolidacji zadłużenia Powiatu Oleśnickiego.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-12-03 15:15:52
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-11-05 13:03:44
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3530