Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015Dodany: 2014-12-30 13:55:53
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza: otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w następujących obszarach: 1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2014-12-30 13:55:53
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2014-12-05 12:05:29
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 2675