Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w następujących obszarach: 1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Lista rankingowaDodany: 2015-02-12 14:58:10
Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2015-02-12 15:00:33
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2014-12-30 13:48:32
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 2806