Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznychDodany: 2016-01-18 10:59:37
Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2016-01-18 11:11:05
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2016-01-18 10:52:24
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 1082