Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznychDodany: 2017-01-27 13:29:58
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Informację wytworzył: Katarzyna Chrzanowska Data modyfikacji: 2017-01-27 13:29:58
Informację opublikował: Katarzyna Chrzanowska Data utworzenia: 2017-01-27 13:26:54
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 809