Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

UchwałaDodany: 2018-01-12 13:30:54
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2018-01-12 13:31:53
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2018-01-12 13:28:37
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 2151