Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rokDodany: 2020-10-21 15:07:30
Informuję, że trwają prace związane z przyjęciem programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Przed przyjęciem programu współpracy przez Radę Powiatu Oleśnickiego, przedkładamy do konsultacji jego projekt, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i opinie. Opinie i wnioski można składać do 29 października 2020 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej: oswiata@powiat-olesnicki.pl, drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, z dopiskiem: Konsultacje społeczne – „Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2020-10-22 08:30:29
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2020-10-21 15:04:08
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 1593