Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej „Organizacja w Powiecie Oleśnickim lekkoatletycznej imprezy sportowej" Zarząd Powiatu Oleśnickiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w ww. otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ustawy.


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowejDodany: 2021-04-16 10:41:02

Formularz zgłoszenia kandydataDodany: 2021-04-16 10:41:53


Informację wytworzył: Katarzyna Dziki Data modyfikacji: 2021-04-16 10:45:40
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2021-04-16 10:30:43
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 1416