Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Oleśnicy złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert

Szanowni Państwo,

Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, że 6 października 2021 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Oleśnicy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia z terenu Powiatu Oleśnickiego”, w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020, poz. 1057 ze zm.).

Uznając celowość realizacji powyższego zadania, zgodnie z art. 19a w/w ustawy, Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, e-mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Oferta Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Oleśnicy złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofertDodany: 2021-10-08 08:54:29


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2021-10-08 08:54:29
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2021-10-08 08:40:12
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 1166