Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

1. Wyniki konsultacji społecznych dot. programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

2. Ostateczny projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rokInformację wytworzył: Katarzyna Dziki Data modyfikacji: 2021-11-19 09:08:18
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2021-11-19 08:56:59
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 677