Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

 

Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z przyjęciem programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Przed przyjęciem programu współpracy przez Radę Powiatu Oleśnickiego, przedkładamy do konsultacji jego projekt, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i opinie.

 

Opinie i wnioski można składać do 14 października  2014r., za pośrednictwem poczty elektronicznej: oswiata@powiat-olesnicki.pl, drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, z dopiskiem: konsultacje społeczne – „Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.”


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015Dodany: 2014-10-07 11:28:17
Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2014-10-07 11:32:44
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2014-10-07 10:20:55
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 2760