Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Komunikaty

Powiatowy Program Ochrony Środowiska

Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U.Nr 62 poz. 627 z póź. zmianami ) został opracowany Powiatowy Program Ochrony Środowiska. Projekt programu w załączeniu.

Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U.Nr 62 poz. 627 z póź. zmianami ) został opracowany Powiatowy Program Ochrony Środowiska. Projekt programu w załączeniu.


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Powiatowy Program Ochrony ŚrodowiskaDodany: 2013-09-26 20:29:02

Załącznik Nr 2 i 3 do Programu Ochrony ŚrodowiskaDodany: 2017-09-11 11:39:40

Powiatowy Program Ochrony ŚrodowiskaDodany: 2017-09-11 11:41:05

Załącznik Nr 1 do Programu Ochrony ŚrodowiskaDodany: 2017-09-11 11:43:39

Prognoza do Powiatowego Programu Ochrony ŚrodowiskaDodany: 2017-09-11 11:47:28


Informację wytworzył: Marcin Domal Data modyfikacji: 2017-09-11 11:47:28
Informację opublikował: Marcin Domal Data utworzenia: 2013-09-26 20:28:09
Za informację odpowiada: Dorota Wojciechowska Liczba wyświetleń: 3598