Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Komunikaty

Ogłoszenie dot. Aneksu do Programu Ochrony Środowiska

Z dnia 2007/11/21
Ważne od 2007/11/8

Oleśnica, 8 listopada  2007r.

SR. 7620 / 10 / 2007

O g ł o s z e n i e

Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, że został sporządzony Aneks do Programu Ochrony Środowiska wraz z Aneksem do Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Oleśnickiego.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U.Nr 129, poz. 209 z 2006 r.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości  tj. do dnia 29 listopada 2007 roku, na adres :

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Wydział Środowiska i Rolnictwa /pokój nr 113/
56-400 Oleśnica; ul. Słowackiego 10

WICESTAROSTA
Henryk  Sarnowski


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Aneks do PGO Powiat OleśnickiDodany: 2013-09-29 19:00:05

Aneks do POS Powiat OleśnickiDodany: 2013-09-29 19:00:38


Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2013-09-29 19:02:07
Informację opublikował: Marta Balicka Data utworzenia: 2013-09-29 18:57:46
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 2755