Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Przetargi na sprzedaż

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działka nr 36/3 AM-15, obręb Bierutów

Podgląd  nieruchomości na  ortofotomapie: http://www.zsip.powiat-olesnicki.pl/gpt4/?permalink=8682773Informację wytworzył: Marcin Drab Data modyfikacji: 2019-07-04 12:00:45
Informację opublikował: Marcin Drab Data utworzenia: 2019-07-04 09:48:18
Za informację odpowiada: Dorota Wojciechowska Liczba wyświetleń: 1942