Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Wykazy nieruchomości

Wykaz działek nr 163/1, 164/1, 165/1 AM-1, obręb Solniki Małe przeznaczonych do sprzedaży

Podgląd  nieruchomości na  ortofotomapie: http://www.zsip.powiat-olesnicki.pl/gpt4/?permalink=11997152Informację wytworzył: Marcin Drab Data modyfikacji: 2021-04-22 14:37:23
Informację opublikował: Marcin Drab Data utworzenia: 2021-04-22 14:30:02
Za informację odpowiada: Dorota Wojciechowska Liczba wyświetleń: 1844