Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Wykazy nieruchomości

Wykaz działek nr 68/3, 79/3, 80/3, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 AM-1, obręb Solniki Małe przeznaczonych do sprzedaży

Podgląd  nieruchomości na  ortofotomapie: http://www.zsip.powiat-olesnicki.pl/gpt4/?permalink=12072320Informację wytworzył: Marcin Drab Data modyfikacji: 2021-08-01 13:39:54
Informację opublikował: Marcin Drab Data utworzenia: 2021-05-10 11:07:47
Za informację odpowiada: Dorota Wojciechowska Liczba wyświetleń: 1648