Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2014 - IV kadencja Rady

Uchwały Rady - luty 2014


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XXXIII/229/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 lutego 2014 r.Dodany: 2014-03-31 10:59:09
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2014.

Uchwała nr XXXIII/230/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 lutego 2014 r.Dodany: 2014-03-31 10:59:47
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2014.

Uchwała nr XXXIII/231/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 lutego 2014 r.Dodany: 2014-03-31 11:00:32
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2014 - 2030.

Uchwała nr XXXIII/232/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 lutego 2014 r.Dodany: 2014-03-31 11:01:04
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2014 r.

Uchwała nr XXXIII/233/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 lutego 2014 r.Dodany: 2014-03-31 11:01:41
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

Uchwała nr XXXIII/234/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 lutego 2014 r.Dodany: 2014-03-31 11:02:22
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2014

Uchwała nr XXXIII/235/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 lutego 2014 r.Dodany: 2014-03-31 11:07:40
w sprawie przyjęcia stanowiska związanego z utworzeniem na terenie byłego lotniska wojskowego w Oleśnicy – Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Uchwała nr XXXIII/236/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 lutego 2014 r.Dodany: 2014-03-31 11:26:52
w sprawie sprawozdań komisji Rady Powiatu z działalności za 2013 rok.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2014-03-31 11:28:07
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2014-03-03 12:19:38
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3394