Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użytkowania i użyczenia

Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - boksy garażowe przy ul. Wojska Polskiego nr 9-16 i nr 19, położone w granicach działki nr 2/

Podgląd w/w nieruchomości na ortofotomapie:

http://www.zsip.powiat-olesnicki.pl/map.php?link=3016&skin=olesnica_new_mieszkaniec

 


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Załacznik graficzny do wykazuDodany: 2017-05-18 15:30:34

Załacznik graficzny do wykazuDodany: 2017-05-18 15:30:54


Informację wytworzył: Marcin Drab Data modyfikacji: 2017-05-18 15:30:54
Informację opublikował: Marcin Drab Data utworzenia: 2017-05-18 15:24:18
Za informację odpowiada: Wiktoria Wróblewska Liczba wyświetleń: 2361