Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu, użytkowania i użyczenia

Wykaz działki niezabudowanej nr 56/4 AM-2 obręb Jemielna, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Podgląd w/w nieruchomości na geoportalu mieszkańca i turysty Powiatu Oleśnickiego:

http://www.zsip.powiat-olesnicki.pl/?link=1725 Informację wytworzył: Marcin Drab Data modyfikacji: 2016-07-21 10:54:19
Informację opublikował: Marcin Drab Data utworzenia: 2016-07-21 10:43:31
Za informację odpowiada: Wiktoria Wróblewska Liczba wyświetleń: 2674