Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2016 roku.

Dokumenty do pobrania:


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr 152/2015Dodany: 2015-11-13 13:57:51
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2016 roku.

Załączniki 1,2,3 - oświadczeniaDodany: 2015-11-13 14:00:13

Wzór umowyDodany: 2015-11-13 14:01:00

Wzór ofertyDodany: 2015-11-13 14:01:26

Wzór sprawozdaniaDodany: 2015-11-13 14:01:50

Ogłoszenie o konkursieDodany: 2015-11-13 14:36:53

Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowej Dodany: 2015-11-18 15:41:02

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowej Dodany: 2015-11-18 15:41:56

Uchwała Nr 163/2015 - rozstrzygnięcie konkursuDodany: 2015-12-15 09:01:00
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oleśnickiego w 2016r.


Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2015-12-15 09:01:00
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2015-11-13 13:52:09
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1661