Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2016 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - Październik 2016


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XXVI/226/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 października 2016 r.Dodany: 2016-10-27 14:16:25
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2016 - 2030.

Uchwała nr XXVI/227/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 października 2016 r.Dodany: 2016-10-27 14:18:07
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2016 r.

Uchwała nr XXVI/228/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 października 2016 r.Dodany: 2016-10-27 14:19:28
w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2017-09-25 10:29:21
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2016-10-27 14:13:06
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2351