Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2016 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - Grudzień 2016


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XXVIII/236/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 grudnia 2016 r.Dodany: 2016-12-22 12:47:10
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2016 - 2030.

Uchwała nr XXVIII/237/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 grudnia 2016 r.Dodany: 2016-12-22 12:49:41
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2016 r.

Uchwała nr XXIX/238/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2016 r.Dodany: 2016-12-22 12:52:14
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym Przedszkolu Specjalnym nr 5 w Oleśnicy.

Uchwała nr XXIX/239/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2016 r.Dodany: 2016-12-22 12:53:49
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2017.

Uchwała nr XXIX/240/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2016 r.Dodany: 2016-12-22 12:54:54
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Uchwała nr XXIX/241/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2016 r.Dodany: 2016-12-22 12:56:04
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017 - 2030.

Uchwała nr XXIX/242/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2016 r.Dodany: 2016-12-22 12:58:07
Uchwała budżetowa na rok 2017.

Uchwała nr XXIX/243/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2016 r.Dodany: 2016-12-22 12:59:28
w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2016.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2017-09-25 10:55:16
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2016-12-22 12:40:59
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2439