Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2016 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - Luty 2016


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XVIII/168/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 lutego 2016 r.Dodany: 2016-03-03 13:44:36
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2016.

Uchwała nr XVIII/169/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 lutego 2016 r.Dodany: 2016-03-03 13:45:34
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2016.

Uchwała nr XVIII/170/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 lutego 2016 r.Dodany: 2016-03-03 13:47:07
w sprawie sprawozdań komisji Rady Powiatu Oleśnickiego z działalności za 2015 r.

Uchwała nr XVIII/171/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 lutego 2016 r.Dodany: 2016-03-03 13:48:08
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr XVIII/172/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 lutego 2016 r.Dodany: 2016-03-03 13:49:37
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego.

Uchwała nr XVIII/173/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 lutego 2016 r.Dodany: 2016-03-03 13:50:33
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Uchwała nr XVIII/174/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 lutego 2016 r.Dodany: 2016-03-03 13:51:27
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2016 r.

Uchwała nr XVIII/175/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 lutego 2016 r.Dodany: 2016-03-03 13:54:32
w sprawie przyjęcie stanowiska dotyczącego poparcia inicjatywy nadania 2 Kompanii Regulacji Ruchu w Oleśnicy nazwy wyróżniającej w brzmieniu„2 Oleśnicka Kompania Regulacji Ruchu w Oleśnicy”.

Uchwała nr XVIII/176/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 lutego 2016 r.Dodany: 2016-03-03 13:55:55
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Uchwała nr XVIII/177/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 lutego 2016 r.Dodany: 2016-03-03 13:57:02
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/246/2014 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Bierutowie.

Uchwała nr XVIII/178/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 lutego 2016 r.Dodany: 2016-03-03 13:58:08
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleśnickim na lata 2016 – 2020.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 11:42:15
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2016-03-03 13:35:59
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2807