Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2016 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - Marzec 2016


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XIX/179/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2016 r.Dodany: 2016-04-06 10:18:53
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2016 - 2030.

Uchwała nr XIX/180/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2016 r.Dodany: 2016-04-06 10:19:49
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2016 r.

Uchwała nr XIX/181/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2016 r.Dodany: 2016-04-06 10:21:03
w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr XIX/182/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2016 r.Dodany: 2016-04-06 10:22:38
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2016.

Uchwała nr XIX/183/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2016 r.Dodany: 2016-04-06 10:24:38
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 - 2018.

Uchwała nr XIX/184/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2016 r.Dodany: 2016-04-06 10:27:36
w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu przez pana Wojciecha Cieślińskiego i pana Kazimierza Gębusia na uchwałę nr XV/150/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 11:46:43
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2016-04-06 10:04:53
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2857