Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2016 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - Czerwiec 2016


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XXII/201/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 czerwca 2016 r.Dodany: 2016-07-01 12:28:59
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2015 rok.

Uchwała nr XXII/202/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 czerwca 2016 r.Dodany: 2016-07-01 12:30:13
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2015 rok.

Uchwała nr XXII/203/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 czerwca 2016 r.Dodany: 2016-07-01 12:32:00
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2015.

Uchwała nr XXII/204/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 czerwca 2016 r.Dodany: 2016-07-01 12:33:33
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2016 r.

Uchwała nr XXII/205/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 czerwca 2016 r.Dodany: 2016-07-01 12:35:07
w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Uchwała nr XXII/206/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 czerwca 2016 r.Dodany: 2016-07-01 12:36:23
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/190/2013 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oleśnicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała nr XXII/207/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 czerwca 2016 r.Dodany: 2016-07-01 12:37:32
w sprawie powierzenia Miastu Oleśnica zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie pełnienia funkcji inwestora.

Uchwała nr XXII/208/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 czerwca 2016 r.Dodany: 2016-07-01 12:38:38
w sprawie powierzenia w latach 2016 – 2017 Gminie Dziadowa Kłoda oraz Gminie Bierutów prowadzenia zadania publicznego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 12:02:28
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2016-07-01 12:25:03
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2814