Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2017 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - Kwiecień 2017


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XXXII/273/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.Dodany: 2017-05-05 11:26:07
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017 - 2030.

Uchwała nr XXXII/274/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.Dodany: 2017-05-05 11:27:37
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2017 r.

Uchwała nr XXXII/275/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.Dodany: 2017-05-05 11:50:46
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2017.

Uchwała nr XXXII/276/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.Dodany: 2017-05-05 11:52:38
w sprawie powierzenia w 2017 roku Miastu i Gminie Bierutów prowadzenia zadania publicznego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2017-09-25 11:16:54
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2017-05-05 11:21:04
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2363