Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2018

„Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze oraz w I Liceum i II Liceum w Oleśnicy”


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaDodany: 2018-05-08 12:08:39

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami w wersji edyt.Dodany: 2018-05-08 12:09:19

załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówieniaDodany: 2018-05-08 12:13:39

załącznik nr 6 wzór umowyDodany: 2018-05-08 12:14:21

Ogłoszenie o zamówieniuDodany: 2018-05-08 12:16:36

Wyjaśnienia i modyfikacja siwzDodany: 2018-05-11 10:31:19

Wyjaśnienia i modyfikacja siwz w wersji edyt.Dodany: 2018-05-11 10:31:54

zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia z 11.05.2018r.Dodany: 2018-05-11 10:32:41

wydruk testu komputeryDodany: 2018-05-11 10:35:16

wydruk testu karta graficznaDodany: 2018-05-11 10:35:48

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaDodany: 2018-05-11 10:38:04

Wyjaśnienia treści siwz z dnia 16.05.2018r.Dodany: 2018-05-16 13:33:10

Wyjaśnienia treści siwz z dnia 17.05.2018r.Dodany: 2018-05-17 14:35:37

poprawiony zalącznik nr 6 wzór umowyDodany: 2018-05-17 14:36:47

informacja z otwarcia ofertDodany: 2018-05-21 15:19:20

informacja z otwarcia ofert wersja edytowalnaDodany: 2018-05-21 15:25:52

Zawiadomienie o wyborze ofert w cz. I i II zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania w cz. III zaDodany: 2018-06-12 14:26:20

Zawiadomienie o wyborze ofert w cz. I i II zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania w cz. III zaDodany: 2018-06-12 14:27:47

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDodany: 2018-07-17 12:02:11


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2018-07-17 12:02:11
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2018-05-08 12:06:22
Za informację odpowiada: Marta Wawrzyniak Liczba wyświetleń: 1085