Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2018

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w Oleśnicy


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)Dodany: 2018-05-16 10:26:58

ogłoszenie o zamówieniuDodany: 2018-05-16 10:28:00

załącznik nr 5 wzór umowyDodany: 2018-05-16 10:29:09

załączniki nr 1,2,3,4,6, do siwz w wersji edytowalnejDodany: 2018-05-16 10:31:25

Informacja z otwarcia ofertDodany: 2018-05-24 14:13:40

Zawiadomienie o wyborze ofertyDodany: 2018-06-04 09:36:54

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDodany: 2018-07-17 12:06:39


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2018-07-17 12:06:39
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2018-05-16 10:24:10
Za informację odpowiada: Marta Wawrzyniak Liczba wyświetleń: 579