Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2018

Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Ogłoszenie o zamówieniuDodany: 2018-07-25 13:25:38

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia(SIWZ)Dodany: 2018-07-25 13:26:11

SIWZ w wersji edytowalnejDodany: 2018-07-25 13:26:43

załącznki nr 5 do siwz -wzór umowyDodany: 2018-07-25 13:27:11

załącznki nr 1 do siwz -opis przedmiotu zamówieniaDodany: 2018-07-25 13:27:49

Informacja z otwarcia ofertDodany: 2018-08-02 14:14:33

Informacja z otwarcia ofert- wersja edyt.Dodany: 2018-08-02 14:15:01

Zawiadomienie o wyborze ofertyDodany: 2018-08-14 12:17:05

Zawiadomienie o wyborze oferty- wersja edytowalnaDodany: 2018-08-14 12:18:14

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDodany: 2018-08-28 15:03:51


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2018-08-28 15:03:51
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2018-07-25 13:23:44
Za informację odpowiada: Marta Wawrzyniak Liczba wyświetleń: 1989