Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2018 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - sierpień


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XLV/371/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.Dodany: 2018-08-29 12:06:33
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2018 r.

Uchwała nr XLV/372/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.Dodany: 2018-08-29 12:07:52
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr XLV/373/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.Dodany: 2018-08-29 12:08:46
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo -wychowawczej prowadzonej przez Powiat Oleśnicki, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała nr XLV/374/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.Dodany: 2018-08-29 12:10:02
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bukowinie Sycowskiej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym retabulum ołtarzowym Kościoła p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bukowinie Sycowskiej

Uchwała nr XLV/375/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.Dodany: 2018-08-29 12:11:23
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2018


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2018-08-29 12:11:23
Informację opublikował: Iwona Pasek Data utworzenia: 2018-08-29 11:46:50
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2260