Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2019

Wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „ Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśni


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Zapytanie ofertoweDodany: 2019-11-06 09:30:21

załączniki od 1 do 3 w wersji edytowalnejDodany: 2019-11-06 09:33:04

załącznik nr 4 projekt umowyDodany: 2019-11-06 09:33:30

Protokół z postępowania oraz wybór ofertyDodany: 2019-11-21 13:57:14


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2019-11-21 13:57:14
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2019-11-06 09:27:00
Za informację odpowiada: Katarzyna Sobczyk-Pienio Liczba wyświetleń: 1799