Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2019

Wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granic powia


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

zapytanie ofertoweDodany: 2019-10-09 14:02:41

załączniki od 1 do 3 w wersji edytowalnejDodany: 2019-10-09 14:03:08

załącznik nr 4 projekt umowyDodany: 2019-10-09 14:04:10

Protokół z postępowania oraz wybór ofertyDodany: 2019-10-31 08:58:26


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2019-10-31 08:58:26
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2019-10-09 14:00:22
Za informację odpowiada: Katarzyna Sobczyk-Pienio Liczba wyświetleń: 2040