Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2019 - VI kadencja Rady

Uchwały Rady - Grudzień


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. Dodany: 2019-12-24 11:24:56
w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2019 – 2031

Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:26:06
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2019 r.

Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:26:45
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:27:43
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 – 2031

Uchwała nr XIII/111/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2020-06-03 10:09:00
Uchwała Budżetowa na rok 2020

Uchwała nr XIII/112/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:32:54
w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:33:33
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2020-01-20 08:54:55
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2020

Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:35:14
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2020

Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:36:01
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:36:46
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2020

Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2019 r.Dodany: 2019-12-24 11:37:25
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy

Wyniki głosowańDodany: 2019-12-27 13:48:44


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2020-06-03 10:18:34
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2019-12-24 11:22:38
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2239