Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2019 - VI kadencja Rady

Uchwały Rady - Czerwiec


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 czerwca 2019 r.Dodany: 2019-06-28 09:20:49
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Oleśnickiego wotum zaufania

Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 czerwca 2019 r.Dodany: 2019-06-28 09:21:46
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 r.

Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 czerwca 2019 r.Dodany: 2019-06-28 09:22:28
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2018 rok

Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 czerwca 2019 r.Dodany: 2019-06-28 09:23:19
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2019 r.

Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 czerwca 2019 r.Dodany: 2019-06-28 09:24:57
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy za rok 2018

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 czerwca 2019 r.Dodany: 2019-06-28 09:25:39
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 czerwca 2019 r.Dodany: 2019-06-28 09:26:22
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wabienicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele filialnym pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jemielnej

Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 czerwca 2019 r.Dodany: 2019-06-28 09:26:52
w sprawie powierzenia w 2019 roku Miastu i Gminie Twardogóra, Miastu i Gminie Syców, Miastu i Gminie Międzybórz, Miastu i Gminie Bierutów, Gminie Dziadowa Kłoda prowadzenia zadania publicznego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi

Wyniki głosowańDodany: 2019-06-28 10:57:44


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2019-06-28 11:00:40
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2019-06-28 09:12:07
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1702