Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2018

Sprawozdania


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Łączny bilans za 2018 r. Dodany: 2019-05-10 10:05:03

Łączny rachunek zysków i strat za 2018 r. Dodany: 2019-05-10 10:05:43

Łączne zestawienie zmian w funduszu za 2018 r. Dodany: 2019-05-10 10:06:32

Informacja dodatkowa za 2018 r. Dodany: 2019-05-10 10:07:01

Bilans jednostki budżetowej za 2018 r. - Starostwo Powiatowe w OleśnicyDodany: 2019-05-10 10:11:35

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej za 2018 r. - Starostwo Powiatowe w OleśnicyDodany: 2019-05-10 10:12:21

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r. - Starostwo Powiatowe w OleśnicyDodany: 2019-05-10 10:12:48

Informacja dodatkowa za 2018 r. - Starostwo Powiatowe w OleśnicyDodany: 2019-05-10 10:13:21

Bilans z wykonania budżetu za 2018 r. Dodany: 2019-05-10 13:34:43


Informację wytworzył: Jadwiga Masternak Data modyfikacji: 2020-08-05 08:15:47
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2019-05-10 09:56:03
Za informację odpowiada: Barbara Długosz Liczba wyświetleń: 554