Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2020 - VI kadencja Rady

Uchwały Rady - Styczeń


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XIV/119/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2020 r. Dodany: 2020-01-30 11:11:03
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2019 r.

Uchwała nr XIV/120/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2020 r. Dodany: 2020-01-30 11:12:55
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2020

Uchwała nr XIV/121/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2020 r. Dodany: 2020-01-30 11:13:33
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2020

Uchwała nr XIV/122/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2020 r. Dodany: 2020-01-30 11:14:14
w sprawie sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego z działalności za rok 2019

Uchwała nr XIV/123/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-30 11:15:06
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Twardogóra prowadzenia zadania publicznego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi

Uchwała nr XIV/124/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-30 11:15:58
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

Uchwała nr XIV/125/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-30 11:18:30
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Syców prowadzenia zadania publicznego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi

Uchwała nr XIV/126/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-30 11:19:31
w sprawie likwidacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 z siedzibą w Bierutowie

Uchwała nr XIV/127/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 stycznia 2020 r.Dodany: 2020-01-30 11:20:55
w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim, dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Wyniki głosowańDodany: 2020-01-30 11:21:20


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2020-01-30 11:21:20
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2020-01-30 11:08:55
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1869