Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2020 - VI kadencja Rady

Uchwały Rady - Kwiecień


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XV/128/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dodany: 2020-04-23 09:13:29
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 – 2031

Uchwała nr XV/129/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dodany: 2020-04-23 09:14:54
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r.

Uchwała nr XV/130/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dodany: 2020-04-23 09:16:18
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki

Uchwała nr XV/131/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dodany: 2020-04-23 09:17:00
w sprawie powierzenia Miastu Oleśnica prowadzenia zadań publicznych związanych z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi

Uchwała nr XV/132/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dodany: 2020-04-23 09:17:42
w sprawie przyjęcia zadań publicznych od Województwa Dolnośląskiego w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich

Uchwała nr XV/133/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dodany: 2020-04-23 09:18:28
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2020

Wyniki głosowańDodany: 2020-04-23 09:18:53


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2020-04-23 09:24:08
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2020-04-23 08:55:20
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1848