Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2020 - VI kadencja Rady

Uchwały Rady - Listopad


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XX/184/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2020 r. Dodany: 2020-12-04 12:57:20
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r.

Uchwała nr XX/185/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2020 r. Dodany: 2020-12-04 12:58:17
w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uchwała nr XX/186/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2020 r. Dodany: 2020-12-04 12:58:59
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XX/187/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2020 r. Dodany: 2020-12-04 12:59:52
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XX/188/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2020 r. Dodany: 2020-12-04 13:00:36
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego właściwego do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XX/189/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2020 r. Dodany: 2020-12-04 13:01:15
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 56/4 AM-2 obręb Jemielna na rzecz Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała nr XX/190/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2020 r. Dodany: 2020-12-04 13:02:03
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2020

Uchwała nr XX/191/2020 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2020 r. Dodany: 2020-12-04 13:03:17
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Syców prowadzenia zadania publicznego, związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi

Wyniki głosowańDodany: 2020-12-04 13:03:42


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2020-12-04 13:06:38
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2020-12-04 12:55:20
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1481