Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2020

Zamówienia 2020 
1. Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. J. Słowackiego 10 oraz zapewnienie przeglądów serwisowych i usługi konserwacji dla zamontowanej instalacji klimatyzacji

2. Zakup i dostawa  fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych  do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

 

3. Zakup i dostawa  fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych  do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy- II postępowanie

4. Zakup środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

5. „Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”

6. Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”- drugie zapytanie

7. Usuwanie z drogi pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i prowadzenie parkingu strzeżonego, na który będą usuwane pojazdy


 Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2020-10-19 14:56:28
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2020-02-07 12:37:57
Za informację odpowiada: Katarzyna Sobczyk-Pienio Liczba wyświetleń: 30556