Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - rok 2020

Oświadczenia majątkowe za rok 2020

Oświadczenia majątk.członków zarządu(odwołanie, powołanie zarządu, wybór starosty,wicestarosty),zakończ.pełnienia funkcji, obj.stanowiska kierownika

 Oświadczenia majątkowe za rok 2020Informację wytworzył: Halina Szydłowska Data modyfikacji: 2021-10-21 11:55:03
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2021-05-10 09:54:23
Za informację odpowiada: Halina Szydłowska Liczba wyświetleń: 1999