Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2022 - VI kadencja Rady

Uchwały Rady - Styczeń


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XXXV/276/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2022 r. Dodany: 2022-01-26 10:29:30
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022 – 2031

Uchwała nr XXXV/277/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2022 r. Dodany: 2022-01-26 10:30:08
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022 r.

Uchwała nr XXXV/278/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2022 r. Dodany: 2022-01-26 10:30:54
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2022

Uchwała nr XXXV/279/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2022 r. Dodany: 2022-01-26 10:31:40
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2022

Uchwała nr XXXV/280/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2022 r. Dodany: 2022-01-26 10:32:22
w sprawie sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego z działalności za rok 2021

Uchwała nr XXXV/281/2022 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 stycznia 2022 r. Dodany: 2022-01-26 10:32:59
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2022

Wyniki głosowańDodany: 2022-01-26 10:44:30


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2022-01-26 10:44:30
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2022-01-26 10:22:40
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1345